RaaenSiderAS LOGO


Frå Grimo, i Hardanger

I eit naust som truleg er det einaste av sitt slag i Noreg blir sideren laga på overmot, samarbeid og på nøysomt vis for å passe alle typar anledningar og skape meir av det sider skal vere.

Dette er produksjon på tvers av generasjonar som driv tradisjonane vidare.

Me er stolte av produktet vi lagar, og jobbar for at vår sider er noko alle likar.